Retro-maskiner - Recapping, syreskader og emulering.

Det er to veier til retro gaming for nostalgikere som vokste opp med Commodore 64, Gameboy, Amiga, Sega osv.; Det er emulering og restaurering/modding av hardware.

Noen vil ha en autentisk opplevelse, men oppdager snart at det ikke bare er å plugge inn en gammel Amiga i en moderne TV. Ei heller er det sikkert at disketter funger som de skal etter 30 år på hyllen. Ofte ser vi syreskader på hovedkort etter at batteri eller kondensatorer har lekket. Det meste av gammelt utstyr kan fikses, men det kan være både tidkrevende og møysommelig arbeid. Vi får ofte inn gamle Amiga-systemer hvor første tegn til syreskader er loddinger som har blitt grå og matt. Når man så ser nærmere er baner ødelagt, pins på chipper er korrodert, kontaktpunkt faller av og man må bygge mye opp igjen. Prisen på enn slik jobb, hvor kondensatorer byttes, og de har lekket, kan lett komme opp i 1500-2000 alt etter hvor stor skaden er. En del av disse maskinene har etter hvert blitt sjeldne og verdifulle, så en oppfrisking og restaurering kan være en god investering. Vi utfører også modding av spillsystem som f.eks Playstation 1 og 2. Disse gjør at man har bibliotekene sine på SD-kort. 

Syreskadet Amiga 600 hvor kondensatorer hadde lekket på hovedkortet. Flere komponenter manglet og den store chippen på bildet og en liten transistor var skadet slik at det manglet blå farge i RGB-signalet til skjermen. Slikt er ikke åpenbart når man begynner, så feilsøking kan ofte gå over dager og uker, ettersom man forsøker ulike strategier og venter på deler. 

Vi kom til slutt til bunns i dette og blått signal kom atter på skjermen. Tester viste også at resten var intakt og at alle klokkesignal var perfekt i resten av kretsen. Håper det blir mange gode år for disse maskinene som nå har bikket godt over 32 år. Vi re-capper de aller fleste maskiner og hvilken som helst gammel hardware med kondensatorer. 
Vi har fikset både Amiga 500, 600, 1200 og 4000. Også Commodore 64.

Nesten 30 år med teknologiutvikling har ført til en helt fantastisk størrelse og kraft-forskjell. Her er hovedkortet til en Amiga 4000 (ferdig re-cappet) vs. et 2018 Nintendo Switch hovedkort. 

I Norge har Commodore og Amiga en særstilling hos folk, ettersom Norge og Europa ikke var like rikt som USA og like fremme som Japan, var det Amiga og C64 som var veldig manges inngang til data og spillverden. Dette er i hovedsak maskinene vi får inn, og vi kjenner kretsene og komponentene her godt. 

Amiga 4000 med nye og ferske kondensatorer. 
Vi tester alle parti for ESR og og at de er godt innenfor toleransene. Vi kan også oppgradere til polymer-kondensatorer og evt. tantalum. Vi går opp i voltstyrke hvis det er fysisk mulig på kretskortet. 

For Amiga 1200 oppgraderer vi den også i forhold til kjente modifikasjoner som i ettertid har vist å føre til bedre stabilitet. Dette gjelder for enkelte revisjoner.